Næring

Næringsfunksjonen i Drangedal er en del av Vekst i Grenland IKS.

Innhold

Næringskontakt

Næringsfunksjonen i Drangedal kommune er en del av Vekst i Grenland IKS, det felles næringsselskapet for grenlandskommunene. Vekst i Grenland har kontor på kommunehuset ved siden av rådmannen. Kontordager er tirsdag og tordag. Torsdag formiddag på Kåsmyra kompetansesenter.

Vekst i Grenland

Vekst i Grenland, Etablererkontoret i Grenland og Grenlandssamarbeidet er samlokalisert på Kunnskapsverkstedet på Klosterøya i Skien

Hovedfokus til Vekst i Grenland er å bidra og tilrettelegge for vekst i nye og eksisterende bedrifter slik at det blir flere arbeidsplasser i regionen. Vekst i Grenland markedsfører Gremland som et førsteklasses lokaliseringssted for bedrifter som ønsker gode forutsetninger for videre vekst og lønnsomhet.

Kontaktperson Vekst i Grenland

Tore Halvorsen mobil 984 12 859 e-post tore.halvorsen@drangedal.kommune.no 

Koronasituasjonen

Koronasituasjonen er krevende for store deler av næringslivet. Staten ved regjeringen har satt inn mange tiltak som krisepakker og andre ordninger som skal hjelpe bedriftene gjennom krisen. Det kommer mye informasjon og det kan være behov for å snakke med noen for å forstå dette riktig. Det er mange som kan hjelpe.

Spørsmål til kontantstøtte eller permitteringer: Konferer med din forretningsfører eller din bankforbindelse. Er du medlem av NHO, Virke eller en bransjeorganisasjon: kontakt dem. NAV i Drangedal har to personer som skal gi sørvis til næringslivet.
Det er nå muligheter for å søke på kompensasjonsordningen for bedrifter.
Du kan søke på www.kompensasjonsordning.no

Spørsmål omkring kommunale avgifter, utsettelser, gebyrer osv.: Se kommunens hjemmeside under «Koronavirus.» Her kommer oppdatert informasjon fra Drangedal kommune.

Kommunalt næringsfond Covid-19 - Drangedal kommune

I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av covid-19 utbruddet, er kommunene tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond. Midlene ska legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer og behov.

Drangedal kommune er tildelt en ramme på 1,3 millioner kroner for 2020.

Hvem kan søke om støtte?

Det gis som hovedregel direkte støtte til bedrifter med organisasjonsnummer i søkerkommunen.

Hvordan søke støtte?

Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no

Registrer bedriften som søker og opprett søknad. Det anbefales å ikke sende inn søknad (fane 8) før søker har kontaktet kontaktperson.

Frist for å søke om tilskudd i første runde er 1. oktober 2020. Alle midlene tildeles i første runde hvis det er nok søknader.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på dokumentasjon på følgende:

  1. I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid-19 utbruddet for egen bedrift og også positiv ringvirkning for andre.
  2. I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre. Angi effekten i tall.
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov. Som bedriftens egenfinansiering av tiltaket gjelder lønn, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv.

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og som "bagatellmessig støtte."

Tilskuddsmidlene utbetales som hovedregel etterskuddsvis. Det kreves godkjent regnskap for tiltaket før sluttutbetaling kan skje. Anmodning om utbetaling skal sendes via regionalforvaltning.no

Kontaktperson

Tore Halvorsen
E-post: tore.halvorsen@vig.no
Mobil: 984 12 859

Det anbefales at søker kontaker kontaktpersonen og får veiledning til søknadsprosessen, bl.a i å opprette søknaden i regionalforvaltning.no og hvordan innrette søknaden.

Her finner du mer informasjon om ordningen og mulighet for å søke.

Drangedal Næringshage

Telemark Næringshages hjemmeside  finner du oppdatert informasjon. Drangedal Næringshage er deres avdelingskontor. Erik Helstad mobil 93045354  e-post: erik.helstad@plan1.no) og næringsrådgiver Tore Halvorsen nobil 98412859 e-post tore.halvorsen@vig.no) kan kontaktes. Drangedal kommune har et samarbeid med Drangedal næringsforening. Sammen med Drangedal Sparebank og Vestmar Eiendom AS driftes Drangedal Næringshage.

Drangedal Næringshage gir bedrifter med avtale inntil 10 timer gratis veiledning og bistår bedrifter med å få støtte fra Innovasjon Norge, Skattefunn eller andre offentlige finansieringskilder. For bedrifter som ikke er medlem i Drangedal Næringsforening er de to første veiledningstimene gratis.

Drangedal Næringsfond

Drangedal Sparebank og Drangedal kommune har i fellesskap etablert et lokalt næringsfond. Fondet er på en million kr. i året. Formålet med fondet er å skape nye varige arbeidsplasser i Drangedal. Utlysningstekst kan ventes i mai. Idehavere, gründere og næringsdrivende kan forberede en søknad. Det kan søkes både tilskudd og lån. Tiltaket det søkes om skal løse ut andre støtteordninger som f eks. de Innovasjon Norge har. Næringsrådgiver Tore Halvorsen, er daglig leder for Drangedal Næringsfond. Styret for Drangedal næringsfond godkjenner bevilgningene.

 

Drangedal Næringsfond er midler tilført fra Drangedal Sparebank og Drangedal kommune med formål å bidra til å skape nye varige arbeidsplasser i Drangedal. Næringsdrivende og gründere kan søke støtte til sitt prosjekt hvis det kvalifiserer. Det vises ellers til vedtektene for Drangedal Næringsfond som ligger under «Næring» på Drangedal kommunes hjemmeside. Fondet ønsker å bli kjent med ditt prosjekt og aktivt bidra til at det lykkes. Fondet har mulighet til å hente inn kompetent bistand fra våre samarbeidspartnere i Proventia, Telemark Næringshage og Innovasjon Norge.

 

Søknadsfristen er fortløpende, men i denne runden settes fristen til 15.september. Kontakt daglig leder Tore Halvorsen (tore.halvorsen@vig.no – mobil 98412859) og be om et møte.

 

Vedtekter for Drangedal Næringsfond

 

Strategisk Næringsplan for Grenland 2017-2020

Her finner du Strategisk Næringsplan for Grenland 2017-2020.

Tilskudd til sommerarbeid for ungdom

Her finner du informasjon om tilskudd til sommerarbeid for ungdom

Drangedal Næringsråd

Drangedal Næringsråd har vært aktivt fra 2013 til 2019. På grunn av endring i sentrale overføringene til kommunalt næringsfond de siste årene er det besluttet en endring.

Møteinnkallinger og møteprotokoller fra 2013 - 2019 finner du her.

 


Publisert: 03.11.2015 19:20
Sist endret: 03.11.2015 19:48