Næring

Næringsfunksjonen i Drangedal er en del av Vekst i Grenland IKS.

Innhold

Næringskontakt

Næringsfunksjonen i Drangedal kommune er en del av Vekst i Grenland IKS, det felles næringsselskapet for grenlandskommunene. Vekst i Grenland har kontor på kommunehuset ved siden av rådmannen. Kontordager er tirsdag og tordag. Torsdag formiddag på Kåsmyra kompetansesenter.

Vekst i Grenland

Vekst i Grenland, Etablererkontoret i Grenland og Grenlandssamarbeidet er samlokalisert på Kunnskapsverkstedet på Klosterøya i Skien

Hovedfokus til Vekst i Grenland er å bidra og tilrettelegge for vekst i nye og eksisterende bedrifter slik at det blir flere arbeidsplasser i regionen. Vekst i Grenland markedsfører Gremland som et førsteklasses lokaliseringssted for bedrifter som ønsker gode forutsetninger for videre vekst og lønnsomhet.

Kontaktperson Vekst i Grenland

Tore Halvorsen mobil 984 12 859 e-post tore.halvorsen@drangedal.kommune.no 

Strategisk Næringsplan for Grenland 2017-2020

Her finner du Strategisk Næringsplan for Grenland 2017-2020.

Tilskudd til sommerarbeid for ungdom

Her finner du informasjon om tilskudd til sommerarbeid for ungdom

Drangedal Næringsråd

Drangedal Næringsråd er styre for kommunalt næringsfond. Næringssaker skal når det er praktisk mulig behandles i næringsrådet før vedtak. Det skal utarbeides årlige handlingsplaner for næringsområdet i Drangedal kommune som godkjennes av kommunestyret. Leder og nestleder og to medlemmer til velges av kommunestyret og de tre øvrige medlemmene velges av Drangedal Næringsforening. 

Medlemmer Drangedal Næringsråd

Tor Peder Lohne, leder
Wenche Kåsene, nestleder
Bart Burgerhoudt
Kjell Vågsland
Bertil Petterson
Sondre E Eie
Kristin Flom

Møter og møteplan

Næringsrådet holder sine møter på kommunehuset. Møtene er normalt åpne. Møtet stenges når hensyn til personvern eller en bedrifts hensyn tilsier det. Behandling av søknader til kommunalt næringsfond og andre bevilgningssaker foregår alltid i lukket møte. 

Møteplan for 2019

Møte nr Dato Hovedtema
1. 12. februar Kommunalt Næringsfond
2. 9. april Prosjekt "Reiseliv, mat og opplevelser"
3. 11. juni Kommunalt Næringsfond - AVLYST
4. 24. september  
5. 12. november Årsrapport og handlingsplan for 2020
Møteinnkallinger og protokoller

Her finner du møteinnkallinger og møteprotokoller for Drangedal Næringsråd

Kommunalt næringsfond

Drangedal kommune er tilført midler til et kommunalt næringsfond, som skal bidra til næringsutvikling og ny virksomhet i Drangedal. Det kan søkes støtte til to typer tiltak: utviklingstiltak og bedriftsrettede tiltak. I retningslinjene for fondet kommer det nærmere fram forskjellen på de to typene tiltak.

Mer informasjon om kommunalt næringsfond finner du her

 


Publisert: 03.11.2015 19:20
Sist endret: 03.11.2015 19:48