Reguleringsplanendring for Bjønnåsen- Langbråten

Innhold

I henhold til plan-og bygningsloven §§12- 14 og 12-8 varsler Drangedal kommune ved avdeling for plan, næring og utvikling på vegne av forslagsstiller Peder Rønningen og plankonsulent VA- Consult AS oppstart med arbeidet med reguleringsplanendring for Bjønnåsen - Langbråten, planid 20170003, oppstart med planarbeid etter forenklet prosess.

Mer info og dokumenter i saken finner du her.


Publisert: 27.04.2021 09:16
Sist endret: 27.04.2021 09:18