Reguleringsplan Blåbærheia

Innhold

I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-14 og 12-8 varsler Drangedal kommune v/avd for plan, næring og utvikling på vegne av forslagstiller Peder Rønningen og plankonsulent VA Consult AS, oppstart med arbeid med reguleringsplanendring for Blåbærheia planid, 20140003 endring etter forenklet prosess.

Eventuelle merknader til endringsforslaget kan sendes på e-post til postmottak@drangedal.kommune.no eller som brev til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal. Merk med Blåbærheia 

Frist for merknader/innspill settes til 12 mai 2021

Henvendelser som omhandler saken kan rettes til undertegnede på epost, mss@drangedal.kommune.no

Dokumenter i saken finner du her


Publisert: 19.04.2021 15:04
Sist endret: 19.04.2021 15:05