Bålbrenning og grilling

Innhold

Det er ikke alltid så lett å skjønne hva som er lov og ikke lov. Grenland Brann og Redning har på sine hjemmesider til enhver tid oppdatert informasjon om hva som er gjeldene. 

Det generelle bålforbudet gjelder fra 15. april til 15. september. Det er imidlertid lov å brenne bål eller tenne grill i eller i nærheten av skog og annen utmark så lenge det åpenbart ikke kan medføre brann. Det kan for eksempel være dersom det ligger snø på bakken, etter mye nedbør eller at man fyrer et lite bål langs vannkanten – langt fra tær og busker. Dersom man skal fyre opp bål anbefaler vi å benytte tilrettelagte bålplasser som har blitt etablert mange stede.

For mer informasjon og tips om trygg bålbrenning se Bålbrenning og grilling | Grenland Brann og Redning (gbr.no)


Publisert: 27.04.2021 12:57
Sist endret: 27.04.2021 13:11